Privacy Policy (CS)

Last updated: April 2020

Informace o kontrolorovi

Toto prohlášení („Prohlášení o ochraně osobních údajů“) vám poskytuje informace o shromažďování a používání vašich osobních údajů z naší strany.

Za tuto iniciativu je odpovědný váš zaměstnavatel (jménem své mateřské společnosti nebo přidružené společnosti, z nichž každá se označuje jako „zaměstnavatel“). Humu Inc („Humu“) je poskytovatel služeb – třetí strana, jednající jménem vašeho zaměstnavatele. Váš zaměstnavatel kontroluje osobní údaje sdílené se společností Humu a způsob, jakým jsou tyto osobní údaje shromažďovány a používány jako součást projektu průzkumu Humu. Společnost Humu vaše údaje neprodává.

Sběr a použití osobních údajů

Humu je služba zaměřená na posouzení určitých charakteristik pracovních sil, jako je štěstí, a na podporu změny chování u zaměstnanců vašeho zaměstnavatele. Chcete-li začít službu Humu využívat, váš zaměstnavatel se společností Humu bude sdílet určité informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa a podrobnosti o vaší pozici u zaměstnavatele, které získá z jeho interní databáze personálního oddělení.

Vyplnění průzkumů Humu je zcela dobrovolné. Pokud se rozhodnete odpovědět, společnost Humu vaše údaje a odpovědi v průzkumu zpracuje k následujícím účelům:

 • Požádá vás o účast v průzkumech, mimo jiné se vás dotáže na váš názor týkající se aspektů vašeho pracoviště, včetně například kultury na pracovišti nebo rozvoje manažera linek;
 • Vytváření přehledů statistik na základě agregovaných odpovědí;
 • Zasílání zpětné vazby a nápadů na vylepšení;
 • Sledování vašich interakcí se službou Humu;
 • Vytvoření profilu správce, ke kterému má tento správce přístup prostřednictvím panelu vývoje;
 • Vytváření nástrojů pro manažery a zaměstnance personálního oddělení pro přístup k datům shromážděným na základě agregovaných odpovědí; a
 • Hodnocení změn chování prostřednictvím služby Humu.

Účast na službě Humu je zcela dobrovolná. Pokud se rozhodnete nezúčastnit, znamená to, že vaše informace nebudou shromažďovány a použity pro výše uvedené účely; připravujete se o možnost vyjádřit své názory.

Pokud jste se přihlásili ke službě Humu, může se váš zaměstnavatel spoléhnout na váš výslovný souhlas se zpracováním údajů z průzkumu v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat kontaktováním privacy@humu.com.

Váš zaměstnavatel by neměl být schopen přiřadit konkrétní odpověď k jednotlivci, který ji poskytl, s výjimkou případů, kdy je vám to před poskytnutím odpovědi sděleno.

Příjemci osobních údajů

Přístup k vašim datům zpracovaným v Humu je omezen na:

 • oprávněné uživatele u vašeho zaměstnavatele, kteří mají odpovědnost a/nebo zodpovědnost za interní správu dat; a
 • oprávněný personál společnosti Humu, který může mít také přístup k vašim osobním informacím, v rámci provádění analýzy dat nebo technické údržby služby. Zveřejnění vašich osobních údajů podléhá příslušné technické a organizační ochraně vašich osobních údajů stanovených v písemné smlouvě. O kopii takových smluvních doložek můžete požádat v personálním oddělení zaměstnavatele.
 • malý počet poskytovatelů služeb, kteří mohou provádět některé úkoly v rámci poskytování našich služeb; ne všichni poskytovatelé se používají pro všechny zaměstnavatele. Typy služeb jsou:
 • Hostování cloudu: Naše data, zpracování a služby jsou hostovány v cloudu.
 • Doručování e-mailů: pomocí služby vám zasíláme e-maily, například pozvánky k průzkumu, vaše výsledky a doporučení
 • Tikety podpory: k analýze provozu na webu a zpracování tiketů, které vyplníte používáme několik poskytovatelů
 • Analýza protokolu: Službu využíváme k analýze omezeného množství provozu na webu a dat weblogu (např. k upozornění techniků, pokud server nefunguje správně, k plánování, kdy bychom měli koupit větší kapacitu serveru) a k ladění problémů

S výjimkou případů, kdy vám to bylo před poskytnutím vaší odpovědi výslovně sděleno jinak, jsou vaše odpovědi v průzkumu anonymizovány a váš nadřízený a další zaměstnanci zaměstnavatele nebudou mít k těmto individuálním odpovědím přístup.  Zaměstnavateli budou předloženy pouze souhrnné údaje zpracované tak, aby žádná odpověď nemohla být vysledovatelná zpět k jednotlivci.

Váš zaměstnavatel a společnost Humu si také vyhrazují právo prozradit vaše osobní údaje v souladu se zákonem nebo v případě, že je jejich zpřístupnění nezbytné k ochraně našich práv a/nebo v souladu se soudním řízením, soudním příkazem, žádostí regulačního orgánu nebo jakýmkoli jiným právním řízením, které je vašemu zaměstnavateli sděleno. V případě, že váš zaměstnavatel nebo společnost Humu podléhá převzetí, odprodeji nebo nabytí, mohou prozradit osobní údaje zaměstnanců novému vlastníkovi firmy.

Informace o provozu webu, souborech cookie a datech protokolu

Společnost Humu používá určité soubory cookie. Umožňují webovým stránkám sledovat váš pohyb ze stránky na stránku v rámci stránek, takže se na vás nebudou ptát na stejné informace, které jste již poskytli, takže se nemusíte znovu a znovu autentizovat a pro bezpečný, spolehlivý a robustní výkon webu.

Společnost Humu dostává informace, když navštívíte web Humu nebo používáte Humu Services, které jsou označovány jako „Data protokolu“, i když jste si nevytvořili účet. Tato data protokolu obsahují informace, jako je vaše IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, odkazující webová stránka, navštívené stránky, umístění, váš mobilní operátor, informace o zařízení (včetně ID zařízení a aplikací), vyhledávací dotazy a informace o souborech cookie. Data protokolu také obdržíme pokud kliknete na odkazy na naše služby, zobrazíte je nebo je propojíte. K provozování našich služeb a zajištění jejich bezpečného, spolehlivého a robustního výkonu používáme data protokolu. Data protokolu používáme například k ochraně zabezpečení účtu pro naše registrované uživatele.

Přenos osobních údajů mimo vaši zemi nebo region

Služby společnosti Humu jsou dostupné celosvětově a naše servery mohou být umístěny mimo vaši oblast. Společnost Humu sídlí v USA. V takovém případě musí vaše osobní údaje zůstat chráněny firemními pravidly a zásadami zaměstnavatele, které poskytují zajišťují úroveň ochrany údajů. Váš zaměstnavatel zajistil, aby takový přenos podléhal příslušným zárukám, například zavedením standardních ustanovení o ochraně údajů přijatých Evropskou komisí.

Období uchování

Vaše odpovědi společnosti Humu, jakož i veškeré související osobní údaje, které má služba Humu k dispozici, budou smazány nebo shrnuty tak, aby vás neidentifikovaly po uplynutí doby, která není delší než dvanáct (12) měsíců od ukončení smlouvy vašeho zaměstnavatele se společností Humu, s výjimkou případů, kdy o jejich odstranění požádáte v dřívější fázi.

Práva na přístup, nápravu a vymazání

V souladu s našimi interními zásadami nás můžete požádat, abychom vám poskytli přístup k jakýmkoli osobním údajům, které o vás společnost Humu zpracovává. Máte také právo požádat o opravu všech neúplných nebo nepřesných osobních údajů, které se vás týkají, nebo nechat vaše údaje ze služby Humu zcela odstranit.  Společnost Humu na takové žádosti odpoví po konzultaci s vaším zaměstnavatelem. Pokud si přejete uplatnit některá z výše uvedených práv týkajících se vašich osobních údajů, kontaktujte privacy@humu.com.

Pokud se nacházíte v zemi s vnitrostátním nebo regionálním úřadem pro ochranu údajů, máte také právo podat stížnost svému dozorovému orgánu pro ochranu údajů. Pokud má váš zaměstnavatel mechanismus řešení stížností schválený EU podle svých závazných firemních pravidel, měli byste se s nimi poradit.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolujeme a občas jej můžeme upravovat. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno v dubnu 2020.

Úředník pro ochranu údajů

Úředník pro ochranu údajů společnosti Humu, Leah Wilson, nese zodpovědnost za správnou implementaci těchto zásad ochrany osobních údajů. Otázky ohledně postupů ochrany osobních údajů můžete zasílat na privacy@humu.com, nebo poštou na adresu:

Privacy at Humu

Humu, Inc.

100 View St.

Mountain View, CA 94041