Privacy Policy (HU)

Last updated: April 2020

Meghatározás

A Humu által létrehozott és a Humu ügyfeleinek munkavállalói által felhasználandó termékekre a jelen adatvédelmi szabályzat vonatkozik.

Hatókör

Ez a szabályzat a Humu felmérési termékekre vonatkozik.

Szabályzat

Tájékoztató az Adatkezelőről

Ez a nyilatkozat („Adatvédelmi Nyilatkozat”) arról tájékoztatja, hogy miként gyűjtjük és használjuk fel személyes adatait.

A jelen kezdeményezésért (saját maga, anyavállalata, vagy egy kapcsolt vállalkozása nevében) az Ön munkáltatója a felelős. A Humu Inc („Humu”) egy olyan harmadik felet jelentő szolgáltató, amely Munkáltatója nevében lép fel. A Humuval megosztott személyes adatokat Munkáltatója kezeli, beleértve azt is, hogy az ilyen személyes adatokat a Humu felmérési projekt részeként miként gyűjtik és használják fel. A Humu nem értékesíti az Ön adatait.

A személyes adatok gyűjtése és felhasználása

A Humu egy olyan szolgáltatás, amelynek célja a munkaerő-állomány bizonyos jellemzőinek értékelése. Ilyenek például a közérzet és a támogató magatartás változása Munkáltatójának munkaerő-állományán belül. A Humu szolgáltatás megkezdéséhez Munkáltatója megoszt a Humuval bizonyos információkat saját belső HR adatbázisából. Ilyenek például az Ön neve, e-mail címe, és a Munkáltatójánál lévő beosztásával kapcsolatos adatok.

A Humu felmérésre történő válaszadás teljes mértékben önkéntes. Ha úgy dönt, hogy válaszol, akkor a Humu adatait és a felmérésre adott válaszait az alábbi célokra dolgozza fel:

 • Felkéri Önt, hogy vegyen részt olyan felmérésekben, amelyekben többek között a munkahelye helyzetével kapcsolatos gondolatairól kérdezzük meg, beleértve például munkahelyi kultúráját vagy közvetlen vezetője fejlődését;
 • Betekintést nyújtó insight jelentések létrehozása összevont válaszok alapján;
 • Visszajelzések és rövid ajánló e-mailek megküldése az Ön számára;
 • Az Ön és a Humu szolgáltatás közötti interakciók figyelemmel kísérése;
 • Egy olyan vezetői profil létrehozása, amelyhez az adott vezető egy fejlődési irányítópulton keresztül fér hozzá;
 • Irányítópult eszközök létrehozása vezetők és emberi erőforrás munkatársak számára az összevont válaszok alapján összegyűjtött adatokhoz való hozzáférés céljából; és
 • Viselkedésbeli változások értékelése a Humu szolgáltatáson keresztül.

A Humu szolgáltatásban való részvétel teljes mértékben választható. Ha úgy dönt, hogy nem vesz részt a felmérésekben, akkor az azt jelenti, hogy hozzájárulását nem gyűjtjük össze, illetve használjuk fel a fenti célokra; Ön elmulasztja a lehetőséget arra, hogy hallassa véleményét.

Amennyiben úgy dönt, hogy részt vesz (opt in) a Humu szolgáltatásban, akkor felmérési adatainak a jelen Adatvédelmi Nyilatkozattal összhangban történő kezelésekor Munkáltatója az Ön kifejezett hozzájárulására támaszkodhat. Ezt a hozzájárulását bármely későbbi időpontban visszavonhatja, ha felveszi velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen: privacy@humu.com.

Munkáltatója nem lehet képes arra, hogy egy konkrét választ összefüggésbe hozzon az azt adó magánszeméllyel, kivéve, ha a válasza megadása előtt Önt erről kifejezetten másképpen tájékoztatjuk.

A személyes adatok címzettjei

Az Ön Humu által kezelt adataihoz történő hozzáférés a következő felekre korlátozódik:

 • Munkáltatójának azon felhatalmazott felhasználói, akik elszámoltathatók és/vagy felelősek az adatok vállalaton belüli kezelésével kapcsolatban, illetve kezeléséért; és
 • a Humu azon felhatalmazott munkatársai, akiknek az adatok elemzésének, vagy a szolgáltatás technikai karbantartásának elvégzése során ugyancsak hozzáférésük lehet az Ön személyes adataihoz. Személyes adatainak közzététele csak az ilyen adatok megfelelő technikai és szervezeti védelmének biztosítása mellett lehetséges, amit egy írásos szerződésben kell részletezni. Az ilyen szerződéses rendelkezések egy példányát beszerezheti, ha felveszi a kapcsolatot Munkáltatója emberi erőforrás osztályával.
 • kisszámú olyan szolgáltató, amelyek szolgáltatásunk biztosításának részeként bizonyos feladatokat végezhetnek el; nem az összes ilyen szolgáltatót vesszük igénybe az összes Munkáltató esetében. Az ilyen szolgáltatások típusai:
 • Felhő alapú szolgáltatások hosztolása: Adatainknak, azok feldolgozásának és a szolgáltatásnak a felhőben történő hosztolása.
 • E-mailek kézbesítése: szolgáltatást veszünk igénybe arra, hogy e-maileket küldjük Önnek, ilyenek például a felmérés elvégzését kérő meghívások, az Ön eredményei, és a rövid ajánló e-mailek
 • Támogató-jegyek: több szolgáltatót veszünk igénybe arra, hogy elirányítsák és kezeljék az Önök által benyújtott hiba-jegyeket.
 • Napló-elemzés: szolgáltatást veszünk igénybe a webhelyforgalom és a webnapló adatok korlátozott mennyiségének elemzésére (pl. a mérnökök riasztására, amikor a szerver nem működik megfelelően, annak tervezésére, hogy mikor kell nagyobb szerverkapacitást vásárolnunk), valamint hibakeresési célokra

Leszámítva azon eseteket, amikor válaszának megadása előtt kifejezetten másképpen tájékoztatjuk, a felmérés során adott válaszai anominizáltak és az Ön közvetlen vezetője, valamint a Munkáltató egyéb munkatársai nem férhetnek hozzá az ilyen egyéni válaszokhoz.  Munkáltatójának csak összesített adatokat adunk át olyan módon, hogy egyetlen választ se lehessen visszavezetni és hozzákötni egy adott magánszemélyhez.

Munkáltatója és a Humu ugyancsak fenntartják a jogot arra, hogy személyes adatait a törvény által előírt módon közzétegyék, továbbá olyan esetekben is, ha a közzététel jogaink megvédéséhez szükséges és/vagy azért, hogy megfeleljünk egy jogi eljárásnak, bírósági határozatnak, vagy egy szabályozó/felügyeleti szerv kérésének, vagy az Ön Munkáltatója ellen indított bármely egyéb jogi eljárásnak. Abban az esetben, ha Munkáltatója vagy a Humu vételi ajánlat, szétválás vagy felvásárlás alanyává válik, akkor munkavállalóik személyes adatait közzétehetik a vállalkozás új tulajdonosa számára.

A webhely forgalmával kapcsolatos adatok, sütik és naplóadatok

A Humu használ bizonyos sütiket. Ezek lehetővé teszik, hogy kövessük a webhelyen belül az oldalak közötti mozgását és így ne kérdezzük meg újra az Ön által egyszer már megadott adatokat, hogy ne kell újra meg újra hitelesítést kérnie, továbbá hogy biztosíthassuk a webhely biztonságos, megbízható és stabil működését.

Amikor felkeresi a Humu webhelyet, vagy használja a Humu szolgáltatásokat, akkor a Humu (még akkor is, ha nem hozott létre fiókot) olyan adatokat kap, amelyekre „naplóadatok”-ként hivatkozunk. Ezek a naplóadatok többek között az alábbi információkat tartalmazzák: az Ön IP címe, böngészőjének típusa, operációs rendszere, a hivatkozó webhely, a meglátogatott oldalak, a helyszín, eszköz-adatok (beleértve az eszköz- és alkalmazás-azonosítókat), a keresési kifejezések és süti információk. Akkor is kapunk naplóadatokat, amikor a Szolgáltatásainkban lévő hivatkozásokra kattint, azokat megtekinti, vagy azokkal interakcióba lép. Arra használjuk a naplóadatokat, hogy működtessük szolgáltatásainkat és biztosítsuk biztonságos, megbízható és stabil teljesítményüket. A naplóadatokat például arra használjuk, hogy megvédjük regisztrált felhasználóink fiókjának biztonságát.

Személyes adatok továbbítása az Ön országán vagy régióján kívülre

A Humu szolgáltatásai globálisan állnak rendelkezésre és elképzelhető, hogy szerveink az Ön régióján kívül találhatók. A Humu székhelye az Amerikai Egyesült Államokban található. Ilyen esetben az Ön személyes adatai mindenkor a Munkáltatója vállalati szabályai és szabályzatai szerinti védelmet élvezik, amelyek megfelelő szintű adatvédelmet biztosítanak. Munkáltatója gondoskodott arról, hogy az ilyen adattovábbításra megfelelő garanciák vonatkozzanak, például az Európai Bizottság által elfogadott egységes adatvédelmi feltételek szerepeltetése útján.

Megőrzési időszak

Az Ön Humu válaszait, a Humu szolgáltatásban tárolt bármilyen kapcsolódó személyes adatokkal együtt a Humu és a Munkáltatója közötti szerződés lejártát/felmondását követő maximum tizenkét (12) hónapos időszakot követően vagy töröljük, vagy pedig úgy összesítjük, hogy az a továbbiakban Önt egyénileg már ne azonosítsa (kivéve, ha Ön már egy korábbi időpontban kéri az ilyen válaszok/adatok eltávolítását).

A hozzáféréshez, a helyesbítéshez és a törléshez való jogok

Belső szabályzatainkkal összhangban kérhet bennünket arra, hogy biztosítsunk hozzáférést az Ön számára bármely olyan személyes adathoz, amelyet Önnel kapcsolatban a Humu kezel. Ugyancsak jogosult arra, hogy kérje az Önnel kapcsolatos bármely hiányos vagy pontatlan személyes adat helyesbítését, vagy azt, hogy adatait teljesen töröljük a Humu szolgáltatásból.  A Humu az ilyen kérésekre a Munkáltatójával folytatott konzultációt követően fog válaszolni. Ha a személyes adataival kapcsolatos fenti jogok bármelyikét gyakorolni szeretné, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen: privacy@humu.com.

Ha Ön olyan országban él, amelynek van nemzeti vagy regionális adatvédelmi hatósága, akkor arra is joga van, hogy panaszt nyújtson be saját adatvédelmi felügyeleti hatóságához. Ha Munkáltatója a saját Kötelező Érvényű Vállalati Szabályai keretében rendelkezik egy az EU által jóváhagyott panaszrendezési mechanizmussal, akkor azt kell tanulmányoznia.

Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot rendszeresen felülvizsgáljuk és időről-időre módosíthatjuk. A jelen adatvédelmi nyilatkozat utolsó aktualizálására 2020 áprilisában került sor.

Adatvédelmi tisztviselő

A jelen adatvédelmi szabályzat helyes végrehajtásáért a Humu adatvédelmi tisztviselője, Leah Wilson a felelős. Az adatvédelmi gyakorlatainkkal kapcsolatos kérdéseit vagy aggályait a következő e-mail, illetve postai címre küldheti meg: privacy@humu.com, vagy :

Humu Adatvédelem

Humu, Inc.

100 View St.

Mountain View, CA 94041