Privacy Policy (RO)

Last updated: April 2020

Informații privind operatorul

Această declarație („Politică de confidențialitate”) vă oferă informații privind colectarea și utilizarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal.

Angajatorul dvs. (în numele său, al societății-mamă sau al unei filiale, fiecare dintre acestea fiind denumite în continuare „angajator”) este responsabil pentru această inițiativă. Humu Inc („Humu”) este un furnizor de servicii terț, care acționează în numele angajatorului dvs. Angajatorul dvs. controlează datele cu caracter personal divulgate Humu și modul în care aceste date cu caracter personal sunt colectate și utilizate ca parte a proiectului ce include sondajele Humu. Humu nu vă vinde datele.

Colectarea și utilizarea informațiilor cu caracter personal

Humu este un serviciu conceput pentru a evalua anumite caracteristici ale forței de muncă și pentru a sprijini modificarea comportamentului în rândul forței de muncă a angajatorului dvs. Pentru a începe furnizarea serviciilor Humu, angajatorul dvs. divulgă Humu anumite informații, precum numele dvs., adresa de e-mail și detalii privind funcția ocupată de dvs. la angajator, din baza sa de date de resurse umane internă.

Participarea la sondajele Humu este pe deplin voluntară. Dacă alegeți să furnizați răspunsuri, Humu va prelucra informațiile și răspunsurile dvs. la sondaj în următoarele scopuri:

 • pentru a vă cere să participați la sondaje despre, printre altele, părerea dvs. cu privire la aspectele de la locul dvs. de muncă, inclusiv, de exemplu, cultura de la locul dvs. de muncă și dezvoltarea managerului dvs. de linie;
 • crearea raporturilor cu învățăminte pe baza răspunsurilor agregate;
 • pentru a vă trimite feedback și e-mailuri de recomandare;
 • pentru a vă monitoriza interacțiunile cu serviciul Humu;
 • pentru a crea un profil de manager care poate fi accesat de manager dintr-un panou de control de dezvoltare;
 • pentru a crea instrumente în panoul de control pentru manageri și personalul de resurse umane, în scopul accesării datelor colectate pe baza răspunsurilor agregate; și
 • pentru evaluarea schimbărilor de comportament cu ajutorul serviciului Humu.

Participarea la serviciile Humu este complet opțională. Dacă alegeți să nu participați, răspunsurile dvs. nu vor fi colectate și utilizate în scopurile de mai sus, iar dvs. veți rata șansa de a vă face părerile auzite.

În măsura în care ați optat pentru serviciile Humu, angajatorul dvs. se poate baza pe consimțământul dvs. explicit pentru a prelucra datele legate de sondajele dvs. în conformitate cu prezenta declarație de conformitate. Vă puteți retrage consimțământul oricând ulterior, contactând privacy@humu.com.

Angajatorul dvs. nu ar trebui să poată asocia un răspuns particular cu persoana care l-a furnizat, cu excepția cazurilor în care sunteți informat privind contrariul în mod explicit, înainte de a furniza răspunsul.

Destinatarii informațiilor cu caracter personal

Accesul la datele prelucrate în cadrul Humu este restricționat pentru:

 • utilizatori autorizați din cadrul organizației angajatorului dvs., care au răspundere și/sau responsabilitate pentru gestionarea datelor la nivel intern; și
 • personalul autorizat din cadrul Humu poate avea, de asemenea, acces la informațiile dvs. cu caracter personal atunci când efectuează analize de date sau întreținerea tehnică a serviciului. Divulgarea informațiilor dvs. cu caracter personal stă sub rezerva măsurilor de protecție a informațiilor cu caracter personal tehnice și organizaționale corespunzătoare, definite într-un contract scris. Puteți solicita o copie după aceste clauze contractuale, contactând departamentul de resurse umane al angajatorului dvs.;
 • un număr mic de furnizori de servicii care pot efectua anumite sarcini, ca parte a furnizării serviciului nostru; nu toți furnizorii sunt utilizați pentru toți angajatorii. Tipurile de servicii sunt:
 • găzduire în cloud: datele, prelucrarea acestora și serviciul nostru sunt găzduite în cloud;
 • livrarea e-mailurilor: utilizăm un serviciu pentru a vă trimite e-mailuri, precum invitații de participare la sondaj, rezultatele dvs. și e-mailuri de recomandare;
 • tichete de asistență: utilizăm mai mulți furnizori pentru a ruta și gestiona tichetele legate de probleme pe care le depuneți;
 • analiza jurnalelor: utilizăm un serviciu pentru a analiza o cantitate limitată de date privind traficul pe site și jurnalul de web (de ex. pentru a alerta inginerii atunci când un server nu funcționează corect, pentru a planifica momentul în care trebuie să achiziționăm mai multă capacitate a serverelor) și probleme de depanare.

Cu excepția cazurilor în care sunteți informat privind contrariul înainte de a furniza răspunsul, răspunsurile dvs. la sondaj sunt anonimizate, iar managerul dvs. de linie și alți membri ai personalului angajatorului dvs. nu vor avea acces la acele răspunsuri individuale.  Angajatorului dvs. îi vor fi prezentate numai date agregate, într-un asemenea mod încât niciun răspuns să nu poată fi urmărit înapoi până la persoana care l-a furnizat.

Angajatorul dvs. și Humu își rezervă, de asemenea, dreptul de a divulga informațiile dvs. cu caracter personal conform cerințelor legii sau atunci când divulgarea este necesară pentru a vă proteja drepturile și/sau pentru a respecta o procedură judiciară, o hotărâre judecătorească, o cerere din partea unei autorități de reglementare sau orice alt proces juridic înaintat angajatorului dvs. În cazul în care angajatorul dvs. sau Humu fac obiectul unei preluări, dezinvestiții sau achiziții, aceștia pot divulga informațiile cu caracter personal ale angajaților noului proprietar al afacerii.

Informații legate de traficul pe site, cookie-uri și date de jurnal

Humu utilizează anumite cookie-uri. Acestea permit site-ului să urmărească navigarea dvs. de la o pagină la alta în interiorul site-ului, astfel încât să nu vi se solicite aceleași informații pe care le-ați furnizat deja, să nu trebuiască să vă re-autentificați din nou și din nou și pentru performanța în siguranță, fiabilă și robustă a site-ului.

Humu primește informații atunci când vizitați site-ul web Humu sau când utilizați serviciile Humu, informații denumite „date de jurnal”, chiar dacă nu v-ați creat un cont. Aceste date de jurnal includ informații precum adresa IP, tipul browser-ului, sistemul de operare, pagina web de referință, paginile vizitate, poziția, operatorul dvs. de telefonie mobilă, informații privind dispozitivul (inclusiv ID-urile dispozitivului și aplicațiilor), termeni de căutare și informații despre cookie-uri. Primim de asemenea date de jurnal atunci când faceți click pe, vizualizați, interacționați cu linkuri din cadrul serviciilor noastre. Utilizăm datele de jurnal pentru a ne opera serviciile și pentru a asigura performanța în siguranță, fiabilă și robustă a acestora. De exemplu, utilizăm datele de jurnal pentru a proteja securitatea contului pentru utilizatorii noștri înregistrați.

Transferul informațiilor cu caracter personal în afara țării sau regiunii dvs.

Serviciile Humu sunt disponibile la nivel global, iar serverele noastre se pot afla în afara regiunii dvs. Humu are sediul în Statele Unite ale Americii. Dacă acesta este cazul, datele dvs. cu caracter personal vor rămâne protejate în orice moment de regulile și politicile corporative ale angajatorului dvs., care furnizează un nivel adecvat de protecție a datelor. Angajatorul dvs. s-a asigurat că un asemenea transfer este supus unor măsuri de protecție corespunzătoare, de exemplu, prin implementarea unor clauze de protecție a datelor standard adoptate de Comisia Europeană.

Perioadă de păstrare

Răspunsurile dvs. la sondajele Humu, precum și orice informații cu caracter personal asociate, deținute de serviciul Humu, vor fi șterse sau agregate astfel încât să nu vă mai identifice după o perioadă de maximum doisprezece (12) luni după încetarea contractului dintre angajatorul dvs. și Humu, cu excepția cazului în care solicitați eliminarea acestora mai devreme.

Drepturi de acces, rectificare și ștergere

În conformitate cu politicile noastre interne, ne puteți cere să vă furnizăm acces la orice date cu caracter personal pe care Humu le prelucrează despre dvs. Aveți, de asemenea, dreptul de a solicita corectarea oricăror date cu caracter personal incomplete sau incorecte care vă privesc, sau ștergerea completă a datelor dvs. de către serviciul Humu.  Humu va răspunde la astfel de cereri după ce se va consulta cu angajatorul dvs. Dacă doriți să exercitați oricare dintre drepturile de mai sus în legătură cu informațiile dvs. cu caracter personal, vă rugăm să contactați privacy@humu.com.

Dacă vă aflați într-o țară cu o autoritate de protecție a datelor națională sau regională, aveți de asemenea dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor. Dacă angajatorul dvs. are un mecanism de soluționare a plângerilor aprobat UE în cadrul regulilor sale corporatiste obligatorii, ar trebui să le consultați pe acestea.

Revizuim în mod regulat această declarație de confidențialitate și este posibil să o modificăm ocazional. Prezenta declarație de confidențialitate a fost ultima oară actualizată în aprilie 2020.

Responsabil cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Humu, Leah Wilson, poartă responsabilitatea pentru implementarea corectă a prezentei politici de confidențialitate. Puteți trimite întrebări sau preocupări cu privire la practicile noastre de confidențialitate prin e-mail, la adresa privacy@humu.com, sau prin poștă, la adresa:

Privacy at Humu

Humu, Inc.

100 View St.

Mountain View, CA 94041