Privacy Policy (TR)

Last updated: April 2020

Kontrolör hakkında bilgi

Bu beyan (“Gizlilik Beyanı”), kişisel bilgilerinizin tarafımızdan toplanmasına ve kullanımına yönelik bilgiler sunar.

İşvereniniz (kendi adına, ana şirket veya bağlı şirket adına, hepsi “İşveren” olarak anılır), bu inisiyatiften sorumlu kişidir. Humu Inc (“Humu”), İşvereniniz adına hareket eden bir üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıdır. İşvereniniz, Humu ile paylaşılan kişisel bilgileri ve bu tür bilgilerin, Humu’nun anket projesinin bir parçası olarak nasıl toplandığını ve kullanıldığını kontrol eder. Humu, verilerinizi satmaz.

Kişisel Bilgilerin Toplanması ve Kullanımı

Humu, İşverenin iş gücünde mutluluk gibi belirli iş gücü özelliklerini değerlendirmeyi ve davranış değişikliklerini desteklemeyi amaçlayan bir hizmettir. Humu hizmetine başlamak için İşvereniniz Humu ile firma içi İK veri tabanından adınız, e-posta adresiniz ve İş yerindeki pozisyonunuz gibi belirli bilgileri paylaşır.

Humu anketlerine gönüllük esasına dayalı olarak yanıt verilir. Yanıt vermeye karar verirseniz, Humu bilgilerinizi ve anket yanıtlarınızı aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işler:

 • Başka konuların yanı sıra iş yerinizde, örneğin iş yeri kültürünüz veya bölüm müdürünün gelişimi gibi unsurlar hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmanızı amaçlayan anketlere katılmanızı rica etmek;
 • Toplu yanıtlar temelinde anlayış raporları oluşturmak;
 • Size geri bildirim ve dürtmeler göndermek;
 • Humu hizmeti ile etkileşimlerinizi izlemek;
 • İlgili yönetici tarafından bir gelişim panosu üzerinden erişilen bir yönetici profili oluşturmak;
 • Toplu yanıtlar temelinde toplanan verilere erişebilmek için yöneticiler ve insan kaynakları personeli için pano araçları oluşturmak ve
 • Humu hizmeti aracılığıyla davranış değişikliklerini değerlendirmek.

Humu hizmetine katılım tamamıyla isteğe bağlıdır. Katılmak istemezseniz, bilgileriniz toplanmaz ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmaz; bu durumda görüşlerinizi bildirme fırsatını kaçırmış olursunuz.

Humu hizmetine katılım gösterdiğiniz kapsamda İşvereniniz, anket verilerinizin işbu Gizlilik Beyanı uyarınca işlenebilmesi için sizden onay vermenizi isteyebilir. Bu tür bir onayı, daha sonra istediğiniz zaman privacy@humu.com adresi üzerinden irtibata geçerek geri çekebilirsiniz.

Siz yanıt vermeden önce bu yönde açık bir bildirimde bulunmadığı sürece İşvereniniz verilen belirli bir yanıt ile bu yanıtı veren kişiyi hiçbir şekilde ilişkilendiremez.

Kişisel Bilgilerin Alıcıları

Humu’da işlenen verilerinize sadece aşağıda belirtilen kişiler erişebilir:

 • Verileri dahili olarak yönetme zorunluğu ve/veya sorumluluğu olan, İşvereninizdeki yetkili kullanıcılar ve
 • Humu’nun yetkili personeli de veri analizi veya hizmete yönelik teknik bakım yapmak için kişisel bilgilerinize erişim hakkına sahip olabilir. Kişisel bilgilerin ifşa edilmesi, yazılı bir sözleşmede belirtilen ve kişisel bilgilerinizi korumaya yönelik olan uygun teknik ve organizasyonla alakalı koruma şartlarına tabidir. İşvereninizin insan kaynakları departmanına başvurarak bu tür sözleşme maddelerinin bir kopyasını talep edebilirsiniz.
 • Hizmetimizi sunmanın bir parçası olarak bazı görevleri yerine getiren, az sayıda hizmet sağlayıcısı; tüm sağlayıcılar her İşveren için kullanılmaz. Hizmet türleri aşağıdaki gibidir:
 • Cloud (Bulut) barındırma: Verilerimiz, veri işleme faaliyetlerimiz ve sunduğumuz hizmetler, bulutta saklanır.
 • E-posta gönderimi: ankete katılım için davetiyeleri, sonuçlarınızı ve hatırlatmaları size e-posta ile göndermek için bir hizmet kullanırız
 • Destek biletleri: bildirdiğiniz arıza biletlerini yönlendirmek ve işlemek için çeşitli sağlayıcılar kullanırız
 • Günlük analizi: sınırlı miktarda site trafiğini ve web günlüğü verilerini analiz etmek (örneğin bir sunucu düzgün çalışmadığında mühendislere bildirimde bulunmak için, daha fazla sunucu kapasitesini ne zaman satın almamız gerektiğini planlamak için) ve sorunları gidermek için bir hizmet kullanırız

Siz yanıt vermeden önce size bu yönde açık bir bildirimde bulunulmadığı sürece verdiğiniz anket cevapları anonim hale getirilir ve bu bireysel yanıtlara ne bölüm müdürünüz ne de İşverenin diğer personeli erişebilir.  İşvereninize sadece toplu veriler sunulur ve burada da hiçbir yanıt ile yanıtı veren kişi ilişkilendirilemez.

İşvereniniz ve Humu’nun ayrıca kendi haklarımızı korumak ve/veya bir adli muamele, mahkeme kararı, düzenleyici bir kurum tarafından talep veya İşvereninizin dahil olduğu herhangi başka bir yasal sürece uyum sağlamak için kişisel bilgilerinizi kanunlar uyarınca veya verilerin ifşa edilmesi mutlaka gerekiyorsa ifşa etme hakkı saklıdır. İşvereninizin veya Humu’nun bir devre, tasfiyeye veya başka bir şirketten alıma tabi olması durumunda İşvereniniz ve Humu, çalışanların kişisel bilgilerini şirketin yeni sahibine ifşa edebilir.

Site trafiği bilgileri, çerezler ve günlük verileri

Humu belirli çerezler kullanır. Çerezler, daha önce sağladığınız bilgilerin size tekrar sorulmaması, tekrar tekrar kimlik doğrulaması yapmak zorunda kalmamanız ve sitede güvenli, güvenilir ve sağlam bir performans için sitenin, site içerisinde bir sayfadan diğerine geçiş hareketlerinizi takip etmesini sağlar.

Humu, bir hesap oluşturmamış olsanız bile Humu web sitesini ziyaret ettiğinizde veya Humu Hizmetlerinden yararlandığınızda “Günlük Verileri” adı verilen bilgileri alır. Bu Günlük Verileri, IP adresi, tarayıcı tipi, işletim sistemi, gönderimde bulunan web sayfası, ziyaret edilen sayfalar, konum, mobil sağlayıcı, cihaz bilgileri (cihaz ve uygulama kimlikleri dahil), aranan sözcükler gibi bilgilerinizi ve çerez bilgilerini içerir. Hizmetlerimizde yer alan bağlantılar üzerine tıkladığınızda, bunları görüntülediğinizde veya bunlarla etkileşimde bulunduğunuzda da Günlük Verileri alırız. Günlük Verilerini, Hizmetlerimizi işletmek ve bunların güvenli, güvenilir ve sağlam performansını sağlamak için kullanırız. Örneğin Günlük Verilerini, Kayıtlı kullanıcılarımızın hesap güvenliğini korumak için kullanırız.

Kişisel Bilgilerin bulunduğunuz ülkenin veya bölgenin dışına aktarılması

Humu’nun hizmetleri küresel çapta sunulur ve sunucularımız sizin bulunduğunuz bölgenin dışında bulunabilir. Humu’nun merkezi, Amerika Birleşik Devletleri’ndedir. Bu tür durumlarda kişisel bilgileriniz daima İşvereninizin uygun bir veri koruma seviyesi sunan kurumsal kurallarına ve politikalarına göre korunur. İşvereniniz bu tür aktarımların, uygun emniyetlere tabi olmasını sağlamıştır, örneğin Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen standart veri koruma maddelerini uygulamaya alarak.

Saklama Süresi

Humu yanıtlarınız ve Humu hizmeti tarafından tutulan, bununla ilişkili kişisel bilgiler, daha önce silinmelerini talep etmediğiniz sürece, İşvereninizin Humu ile sözleşmesi sona erdikten en geç on iki (12) ay sonra silinir veya kimliğiniz ortaya çıkmayacak şekilde toplanır.

Erişim, Düzeltme ve Silme Hakları

Dahili politikalarımız uyarınca Humu’nun sizin hakkınızda işlediği kişisel bilgilere erişim isteyebilirsiniz. Ayrıca sizinle ilgili olan eksik veya yanlış kişisel bilgilerin düzeltilmesini veya kişisel bilgilerinizin Humu hizmetinden tamamen silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz.  Humu bu tür taleplere, İşvereninize danıştıktan sonra yanıt verir. Kişisel bilgilerinize yönelik olarak yukarıda belirtilen haklarınızdan yararlanmak istiyorsanız lütfen privacy@humu.com adresi üzerinden irtibata geçin.

Ulusal veya bölgesel bir veri koruma makamı olan bir ülkede bulunuyorsanız veri korumadan sorumlu denetleyici kurumuzda da şikâyette bulunabilirsiniz. İşvereninizin Bağlayıcı Kurumsal Kurallar altında AB onaylı bir şikâyet çözüm mekanizması varsa buraya başvurmalısınız.

İşbu gizlilik beyanı tarafımızdan düzenli olarak gözden geçirilir ve arada sırada değiştirilebilir. İşbu gizlilik beyanı en son nisan 2020 tarihinde güncellenmiştir.

Veri koruma görevlisi

Humu’nun Veri Koruma Görevlisi Leah Wilson, işbu gizlilik politikasının doğru şekilde uygulanmasından sorumludur. Gizlilik uygulamalarımız ile ilgili sorularınızı veya endişelerinizi privacy@humu.com adresine veya posta yoluyla aşağıdaki adrese gönderebilirsiniz:

Humu’da Gizlilik

Humu, Inc.

100 View St.

Mountain View, CA 94041